Wyszukiwanie zaawansowane
Wędkarstwo
Marki
KATALOG CARRUM 2019
Cenniki do pobrania
Monitor przesyłek
REJESTRACJA - DANE UŻYTKOWNIKA
* - pola wymagane
Dane logowania
Login: *
Hasło:Hasło zostanie wysłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe
Imię: *
Nazwisko: *
Adres E-mail: *
Numer telefonu: *
Dane firmy
Nazwa firmy:
NIP:
Dane adresowe
Ulica, numer
domu / mieszk.:
 *    *  /  
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Województwo: *
Oświadczenie
 *  Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez firmę Carrum Marek Kwiecień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst.jedn.Dz.U.02.101.926 z póżn.zm). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez wysłanie zlecenia w formie pisemnej na adres: Carrum Marek Kwiecień, ul. Komunalna 3, 15-197 Białystok, lub droga elektroniczną na adres e-mail: biuro@carrum.pl .
Kod weryfikacyjny

Wpisz cyfry z obrazka  *